Hekimhan Ekspres
26 Haziran 2019
0 YORUM
OKUNMA

İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir’in başkanlığında İlçe İnsan Hakları Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi.

 

İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır; bizi korur. Kurallar gibidir; nasıl davranacağınızı bize söyler. Yargıçlar gibidir; ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir. Ve her ne olursa olsun hep vardır. Tıpkı doğa gibidir; ortadan kaldırılamaz. Tıpkı ruh gibidir; yok edilemez. Zamana benzer; zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz, uzun ve kısa hepimize aynı biçimde davranır. Bize saygı sunar ve bize de başkasına saygı duyma sorumluluğunu yükler. İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.

 

02.11.2000 tarihli ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine dayanarak, ülkemizde insan haklarının korunmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerini önlemek için gerekli araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarım yetkili mercilere bildirmek, toplumu ve uygulayıcıları eğitmek, konu ile ilgili Devlet Bakanlığınca verilen görevleri yerine getirmek amacıyla İnsan Hakları İl ve ilçe Kurulları oluşturulmuştur.
Başbakanlıkça 23.11.2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile yeniden düzenlenmiştir.

 

İlçe Kurullarının Görevleri
İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine getirilen konuları değerlendirmek.

  • İnsan hakları ihlali iddialarını incelemek ve araştırmak.
  • İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin Valilik ve Kaymakamlık makamına önerilerde bulunmakla ilgili çalışmaları yapmak.
  • İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
  • Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, İlçelerde İl Kuruluna, İllerde Başkanlığa bildirmek.

 

İlçe İnsan Hakları Kurulu Başkanı : Ahmet ÖZDEMİR

 

İNSAN HAKLARI KURULU ALT KOMİSYONLAR

Halkla İlişkiler

ve

İletişim faaliyetleri

İnsan Hakları Eğitimi

ve İnsan Hakları

Bilincini Geliştirme

İnsan Hakları

İhlalleri Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme

Hacı Özhan

Yılmaz Ekici

Ahmet Turan Şahin

Yusuf Cahid Çavdar

Hacı Parmaksız

Mustafa Keçeli

Kadir Pektaş

Hacı Parmaksız

Bünyamin Bingöl

Adem Taştan

Murat Karayazıcı

Hacı Özhan

Kadir Sarıbaş

Yılmaz Ekici

Ali Rıza Çoban

Lütfi Şahin

Cezmi Karaca

Etiketler:

You must be logged in to post a comment Login

Copyright © 2007-2017 Hekimhan Ekspres

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz