Hekimhan Ekspres
5 Ocak 2023
0 YORUM
OKUNMA

Meclis, Yeni Yılın İlk Toplantısını Yaptı

Hekimhan Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı 05.01.2017 Perşembe günü saat 10.00 da Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ’ın Başkanlığında yapıldı. 5393 Sayılı Belediye kanunun 20. maddesine istinaden Ocak ayı olağan toplantısı 11 maddeden oluşan gündemi Belediye Meclis salonunda gerçekleşti.

 

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Belediye Meclisi Toplantısı’nda, Hekimhan Belediye Meclisi’nin Denetim Komisyonu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde iki CHP Belediye Meclis üyesi ile bir AK Parti’li Belediye Meclis üyesi Komisyonu üyeliklerine seçildi.

2023 yılı içinde çalıştırılacak geçici işçilerin ve belediye hizmetlerinde sözleşmeli çalıştırılacak personelin çalışma süreleriyle ilgili madde de karara bağlandı.

 

11 MADDELİK GÜNDEM BAŞLIKLARI

1-) Gizli Oylama ile 3 adet Denetim Komisyonu Üyesi Seçmesi.

2 -) 2023 Mali yılı için, Meclis Başkan Vekili ve Meclis Üyelerine Meclis Toplantılarına ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenen huzur hakkı ücretleri konusunun görüşülmesi

3-) 202c yılı içerisinde kısmı ve tam zamanlı olarak belediyemizde çalıştırılacak sözleşıne1 i personellerin (ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-) 2023 yılı içerisinde belediyemizde geçici işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi.

5-) Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet Damperli Kamyon cinsi aracın Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile satın alınması, yatırım teşvik belgesi çıkatı1ıııası ve bu konuda Belediye Başkanı Turan Karadağ’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

6 -) İlçemizde yürütülen doğalgaz çalışmalarında vatandaşlardan gelen talepler üzerine doğalgaz dağıtım firmasına yollarla ilgili taahhütlerin verilmesi konusunun görüşülmesi.

7-) İlçemiz Turgut Özal Mahallesi Atatürk Caddesinde yapılan Çevre Dostu Sokak Projesinin ödenek yetersizliğinden dolayı yapılacak ödeme içi n İller Bankası A.Ş’ den kredi kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanı Turan Karadağ’ a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

8 – ) İlçemiz Turgut Öza1 Mahallesi Atatürk Caddesinde yapılan çevre Dostu Sokak Projesinin bazı imalatlarının belediyemiz tarafından yapılmasından dolay ı proje kapsamından çıkarılması konusunun görüşülmesi.

9 -) İlçemiz Sakin1erinden Hüseyin Fırat’ın 1977 yılında belediyemizden satın almış olduğu taşınmazın tapu devir talebinin görüşülmesi.

10-) (MA KS) Mekânsal Adres Kayıt sistem inde İlçemiz sınırlarında adlar ı olmayan Cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunu görüşülmesi.

11-) Belediye Meclisimizin hangi ayda tatil edileceği konusunun görüşülmesi

 

Hekimhan Belediye Meclisi 2. bir oturumda toplanmak üzere sona erdi.

Etiketler:

You must be logged in to post a comment Login

Copyright © 2007-2017 Hekimhan Ekspres

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz